Üdvözöljük a Támasz Közalapítvány weboldalán!

A TÁMASZ Közalapítványról

A Fővárosi Önkormányzat, mint alapító 1988-ban hozta létre Alapítványunkat azzal a céllal, hogy az állami gondoskodásban felnövő és onnan kikerülő fiatal felnőttek főiskolai tanulmányait támogassa, illetve segítse önálló életének alakulását lakhatási támogatással és nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtotta, pénzbeli támogatásokkal.

Az eltelt 32 sikeres év alatt számos pályázati kiírás alapján ítélt meg a Kuratórium ösztöndíjat a főiskolán, egyetemen tanuló diákoknak, egyszeri támogatást első, önálló lakhatás megteremtésére, vásárlási, felújítási céllal.

Évekig működtettünk egy 8 fős utógondozó otthont, ahol a lakhatáson kívül személyes kapcsolatot alakítottunk ki az ott élő, tanulmányokat folytató fiatal felnőttekkel és családpótló feladatokat is ellátva tanítottuk őket a sikeres beilleszkedéshez szükséges társadalmi normák elsajátításában. Az otthon működési költség hiányában került bezárásra, az ingatlant a Fővárosi Önkormányzat javára, Alapítványunk visszaszármaztatta. Pályázati rendszerünk folyamatos és azok a sikeres pályázók, akik elnyerik ösztöndíj támogatásunkat, tanulmányaik befejezéséig számíthatnak segítségünkre.

Egyre szűkülő anyagi kereteink ellenére továbbra is szeretnénk folytatni az alapítvány céljaként meghatározott tevékenységünket, hiszen a Kuratórium minden tagja hivatásaként tekinti az állami gondoskodásban felnövő gyerekek társadalomba való sikeres beintegrálását. A támogatás összege tanulmányi átlaghoz kötött, ezzel is motiválva a fiatal felnőtteket.

A legnagyobb múltra az egyetemeken, főiskolákon továbbtanuló fiatalok támogatása tekint vissza. A diploma megszerzéséhez szükséges ismereteket, jártasságokat különböző egyetemeken, főiskolákon szerzik. A támogatottak között orvostanhallgató, erdőmérnök, szociális munkás, textil tervező, védőnő, szobrász, nemzetközi tanulmányokat folytató hallgató is van,  opera énekes növendékünk pedig lipcsei ösztöndíjat kapott. Komoly gondot okoz a diploma megszerzéséhez szükséges idegen nyelv elsajátítása, amelyhez az iskolai órák mellett plusz anyagi ráfordítást igénylő nyelvtanfolyamra is be kell iratkozniuk. Ezért az alapítvány indokolt esetekben a nyelvvizsga megszerzéséhez egyszeri támogatással járul hozzá.

Támogatottjaink tanulmányi eredménye, szorgalma általánosságban jónak mondható, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tanulás mellett az esetek többségében alkalmi munkát is vállalnak, vagy akár rendszeresen is dolgoznak. Az alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kapcsolatot tartson. Szükség szerint, vagy igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A támogatottak jelentős részével az alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek folyamán is lehetőség van életvezetési problémáikhoz szükséges segítségnyújtásra.

A különösen nagy anyagi problémával küzdő, méltányolható helyzetben lévők nehézségeit egyszeri támogatás biztosításával próbáljuk megoldani. Ilyen egyszeri támogatásokkal tanulmányok megszakítását sikerült már megakadályoznunk, lakásproblémákat, más rendkívüli élethelyzeteket (haláleset, betegség) oldottunk meg. Az alapítvány tevékenységét pillanatnyilag, az adományozóink által felajánlott pénzeszközökből, a személyi jövedelemadóból származó 1%-os részesedésből, valamint a banki kamatokból biztosítja.

Az alapítványnál hat kuratóriumi tag végzi munkáját ellenszolgáltatás nélkül társadalmi munkában.

Budapest, 2020. február 1.

dr. Schiffer János

az Alapítvány elnöke

 

Kuratóriumi tagok

dr. Schiffer János

a Kuratórium elnöke

Buda Éva

a Kuratórium titkára

dr. Iványi Gábor

dr. Kollmann J. György

Karikás György

Ihász Márta

Üzenj Nekünk!