Magunkról

A TÁMASZ Alapítványról


A TÁMASZ Alapítvány olyan 18 és 30 év közötti fiatalok életkezdését segíti elő, akik megfelelő családi háttérrel nem rendelkeznek, így gyermekvédelmi gondoskodás keretében gyermekotthonokban, vagy nevelőszülőknél élnek, illetve éltek. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek többszörösen hátrányos helyzettel küszködnek. Érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésükhöz, önálló életük anyagi feltételeinek megteremtéséhez szüleiktől, családjuktól megfelelő segítséget nem kapnak, a gyermekvédelem állami, önkormányzati intézményei ezt a hiányt teljes mértékben pótolni nem tudják. Alapítványunk a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódóan, annak lehetőségeit kibővítve támogatja ezen hátrányos helyzetű fiatalokat önálló életvitelük kialakításában, a társadalomba való sikeres beilleszkedésükben.
Az alapítványt 1988-ban hoztuk létre, a Fővárosi Bíróság 1991. január 16-án vette nyilvántartásba, majd 2005. évben kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette át.
Fenti tevékenységünk keretében többféle módon járulunk hozzá a fiatal felnőttek életkezdéséhez.

Tanulmányok támogatása, ösztöndíjak


A legnagyobb múltra az egyetemeken, főiskolákon továbbtanuló fiatalok támogatása tekint vissza. Az a célunk, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élt fiatalokat pályázat útján havi ösztöndíj biztosításával, illetve egyedi esetekben egyszeri tanulmányi támogatással segítsük hozzá első diplomájuk megszerzéséhez. Mivel az általunk támogatott fiatalok sokszor családi hátterük folytán kortárs csoportjukhoz képest néhány éves lemaradásban vannak tanulmányaikban, ezért is tűztük ki célul, hogy 30 éves kort bezárólag biztosítsunk számukra támogatást.

Támogatottjaink tanulmányi eredménye, szorgalma általánosságban elmondható, hogy jó, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tanulás mellett az esetek többségében alkalmi munkát is vállalnak. Komoly gondot okoz a diploma megszerzéséhez szükséges idegen nyelv elsajátítása, amelyhez az iskolai órák mellett plusz anyagi ráfordítást igénylő nyelvtanfolyamra is be kell iratkozniuk. Ezért korábban az alapítvány indokolt esetekben a nyelvvizsga megszerzéséhez egyszeri támogatással járult hozzá. Tapasztalataink alapján azonban kidolgoztuk az első diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzésének támogatására vonatkozó pályázatunkat is, amely folyamatos pályázati lehetőséget biztosít a továbbtanulók részére.

Lakásotthon fenntartása1992-től egy 5-8 férőhelyes lakásotthont tartunk fenn, ahol a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült, továbbtanuló fiataloknak tanulmányaik befejezéséig, illetve azt követően még két éven keresztül biztosítunk lakhatást kedvezményes lakáshasználati díjfizetési kötelezettséggel. Ezek a fiatalok már önállóak, 24 órás felügyeletet nem igényelnek, de életvezetésükben még némi segítségre szorulnak. Lakásotthonunk mintegy átmenetet képez a gyermekvédelmi gondoskodás keretében megvalósuló utógondozói ellátás, és a teljesen önállóság között.

Szociális intézménybe elhelyezés támogatása


Gyermekvédelmi gondoskodásba számos olyan gyermek kerül, akik betegségük, illetve fogyatékosságuk okán nagykorúságuk elérése után sem képesek önálló életvitelt folytatni. Ezeket a fiatalokat olyan bentlakásos szociális intézményben szükséges elhelyezni, ahol megfelelő gondoskodást, fejlesztést, egészségügyi ellátást, ügyei vitelükhöz segítségnyújtást kapnak. Alapítványunk 2006. óta pályázat útján támogatja a tartósan beteg, illetve fogyatékos fiatalok szociális intézménybe kerülését a belépési díj egészének, illetve egy részének kifizetésével, maximum 1. 500. 000 Ft erejéig. 

Otthonteremtés támogatása


Az utóbbi évben dolgoztuk ki a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatalok otthonteremtésének támogatási rendszerét. Azokat a fiatalokat szeretnénk ezzel a pályázattal támogatni, akik első lakóingatlanuk megvásárlásához banki hitelt kívánnak felvenni, és a hitelfelvételhez szükséges önerővel részben vagy egészben nem rendelkeznek. Alapítványunk az önerőhöz járul hozzá maximum 1. 500. 000 Ft erejéig. A pályázat 2007. év decemberében került először kiírásra.
Az otthonteremtés támogatásán belül jövőbeni elképzeléseink között szerepel a lakáskomfortosítás támogatására vonatkozó pályázati rendszer kidolgozását is.
Sajnos az Alapítvány munkáját jelentősen megnehezíti a gazdasági válság. Egy, a 2008. évben, lakáshoz jutás támogatására kiírt pályázatot elnyert fiatal felnőtt számára a mai napig nem tudtuk átutalni a megnyert 1.500.000 Ft-ot, mivel a megígért hitelt a bank a válságra hivatkozva a felére csökkentette, így a fiatal nem tudta megvásárolni a kiszemelt ingatant.
 
Személyes kapcsolattartás, egyszeri támogatások


Az alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kapcsolatot tartson, szükség szerint, vagy az igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A támogatottak jelentős részével az alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek folyamán is lehetőség van életvezetési problémáikban segítségükre lenni.

A személyes kapcsolattartás során is fény derül arra, hogy ezeknek a fiataloknak a gondjai többségében pénzügyi természetűek. A különösen nagy anyagi problémával küzdő, méltányolható helyzetben lévő fiatalok nehézségeit a Kuratórium döntése alapján egyszeri támogatás biztosításával próbáljuk megoldani. Ilyen egyszeri támogatásokkal tanulmányok megszakítását sikerült megakadályoznunk, lakásproblémákat, más rendkívüli élethelyzeteket (haláleset, betegség) oldottunk meg.

Tevékenységünk pénzügyi keretei


Az alapítvány tevékenységét a Fővárosi Önkormányzat, a szociális ágazat, bankok, más gazdasági társaságok és magánszemélyek támogatásai, valamint a pályázatokon elnyert pénzeszközök biztosítják.
Az alapítványnál hat kuratóriumi tag és egy önkéntes segítő végzi munkáját ellenszolgáltatás nélkül társadalmi munkában.


  Budapest, 2009. június  1.   Schiffer János
   az alapítvány elnöke